ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής 9 Σεπτεμβρίου 2016
Υποβολή Εντύπου Καταχώρησης στον Κατάλογο της Έκθεσης
(Ονομασία Εταιρείας και Εκθέματα)
9 Σεπτεμβρίου 2016
Εξόφληση Τιμολογίου Συμμετοχής 21 Σεπτεμβρίου 2016
Κατασκευή και Διακόσμηση Περιπτέρων
(Ώρες 08.00 – 20.00)
29-30 Σεπτεμβρίου 2016
Εισαγωγή Εκθεμάτων
(29/09/2016 – Ώρες 08.00 – 20.00 και 30/09/2016 – Ώρες 08.00 – 12.00)
29-30 Σεπτεμβρίου 2016
Εξόφληση άλλων εξόδων
(π.χ. τηλεφωνικές χρεώσεις, ρεύμα)
3 Οκτωβρίου 2016
Αποσυναρμολόγηση/Αποκατάσταση χώρου
(Ώρες 08.00 – 18.00)
3 Οκτωβρίου 2016