14η Έκθεση Εξοικονόμησης Ενέργειας «SAVENERGY 2018»

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ανακοινώνει τη διοργάνωση της 14ης Έκθεσης Εξοικονόμησης Ενέργειας « SAVΕNERGY 2018» που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 18 Μαρτίου 2018 στο χώρο της πρώην Αρχής Κρατικών Εκθέσεων, περίπτερο αρ. 6. Η «Εκθεση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού και της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Η Έκθεση «SAVENERGY 2018» έχει καθιερωθεί ως το σημαντικότερο εμπορικό γεγονός στην Κύπρο που καταπιάνεται με την προώθηση και προβολή προϊόντων και υπηρεσιών που εξοικονομούν ενέργεια και που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Η μεγάλη επισκεψιμότητα στην έκθεση (πέραν των 15000 ατόμων), η ικανοποίηση των εκθετών και τα ευμενή σχόλια επιχειρηματιών και καταναλωτών, αποτελούν απτή απόδειξη της επιτυχίας της πρωτοβουλίας της ΟΕΒ.

Στην «Έκθεση μπορούν να παρουσιαστούν προϊόντα νέας τεχνολογίας για την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη μείωση του ενεργειακού κόστους της κατανάλωσης ενέργειας και γενικά της ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων.

Μεταξύ των προϊόντων περιλαμβάνονται:

 • Θερμομονωτικά υλικά
 • Συστήματα ενεργειακής διαχείρισης
 • Υλικά & εξοπλισμός για μείωση άεργων ενεργειακών καταναλώσεων & απωλειών ενέργειας
 • Συστήματα παραγωγής/συμπαραγωγής ψύξης/θέρμανσης
 • Αιολικά συστήματα ηλεκτροπαραγωγής
 • Ηλιακοί θερμοσίφωνες και τζάκια
 • Φωτοβολταϊκά συστήματα
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας, μεταφοράς, διανομής και χρήσης ενέργειας
 • Υδροηλεκτρικά συστήματα
 • Συστήματα αξιοποίησης βιομάζας
 • Μηχανισμοί/προϊόντα αποδοτικότερης ενεργειακής κατανάλωσης
 • Υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα
 • Οποιαδήποτε άλλα προϊόντα συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας
 • Εναλλακτικά καύσιμα/βιοκαύσιμα

Πέραν των πιο πάνω προϊόντων στην Έκθεση μπορούν να μετέχουν και συναφείς υπηρεσίες όπως:

 • Αρχιτεκτονικά γραφεία
 • Σύμβουλοι Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 • Επιχειρήσεις Ηλεκτρολογικών και Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
 • Σύμβουλοι σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Τράπεζες, κ.α.

Για σκοπούς προβολής και προσέλκυσης επισκεπτών, θα γίνουν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Επίσης, θα δημοσιευθούν σχετικά άρθρα στα μέσα ενημέρωσης και θα πραγματοποιηθούν ειδικές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές συζητήσεις/παρουσιάσεις. Θα σταλούν επίσης προσκλήσεις σε ενδιαφερόμενους επαγγελματίες όπως αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, εργολήπτες οικοδομών, βιομηχάνους, μηχανολόγους, ηλεκτρολόγους, μηχανικούς και στις 5000 επιχειρήσεις μέλη της ΟΕΒ.

Το κόστος συμμετοχής στην Έκθεση είναι €70,00 το τ.μ. περιλαμβανομένου και του κόστους κατασκευής του περιπτέρου. Εκθέτες που είναι μέλη της ΟΕΒ θα έχουν 10% έκπτωση στο κόστος συμμετοχής και εκθέτες που συμμετείχαν στις προηγούμενες διοργανώσεις της SAVΕNERGY θα έχουν πρόσθετη έκπτωση 5%.

Οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και το αποστείλουν στα γραφεία της ΟΕΒ (Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Τ.Ο. 21657, 1511 Λευκωσία).

Σημειώνεται ότι ταυτόχρονα με τη «SAVΕNERGY 2018» η ΟΕΒ θα διοργανώσει την 11η εξειδικευμένη έκθεση Τεχνολογιών Νερού και Περιβάλλοντος «ENVIROTEC 2018» η οποία συμπληρώνει και ταυτόχρονα ενισχύει τη SAVΕNERGY.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι εκθέτες μπορούν να απευθύνονται στην ΟΕΒ (τηλ.:22 665102).